VYPLŇTE JEDNODUCHÝ FORMULÁR LEN RAZ A VŠETKY SMS PÔŽIČKY MÁTE UŽ SCHVÁLENÉ!

Prihlásiť sa do osobného účtu

Vaše dáta sú zabezpečené certifikátomZ TECHNICKÝCH PRÍČIN JE SLUŽBA NEDOSTUPNÁ, VAŠU REGISTRÁCIU OBDRŽÍME A IHNEĎ AKO BUDE SLUŽBA DOSTUPNÁ BUDEME VÁS KONTAKTOVAŤ. ĎAKUJEME SA POCHOPENIE! INFOLINKA 0911 999 915

smscredits.eu
Infolinka: 09 11 99 99 15
Telefón / Fax: 041 56 30 151
E-mail: info@smscredits.sk
Skype: smscredits.eu
POZOR! Z uvedeného tel. čísla bude potrebné registráciu potvrdiť sms správou!
Adresa trvalého pobytu: POZOR! V prípade, že nemôžete nájsť Vašu ulicu, zavolajte nám alebo napíšte e-mail.
Korešpondenčná adresa: POZOR! V prípade, že nemôžete nájsť Vašu ulicu, zavolajte nám alebo napíšte e-mail.
S podmienkami a pravidlami pôžičky som sa dôkladne oboznámil, porozumel som im a súhlasim s nimi
SMSCREDITS, s.r.o., Sídlo: Dlhá 95C, 010 09 Žilina, IČO: 44 769 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51295/L, je platne registrovaná v podregistri iných veriteľov vedenom Národnou bankou Slovenska v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadne oprávnená poskytovať službu „SMSCREDITS“ a má v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prijatý bezpečnostný projekt prevádzkovaného informačného systému, ktorým chráni poskytnuté osobné údaje pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Ochrana osobných údajov: Osoby oprávnené spracovávať osobné údaje boli poučené o povinnostiach podľa par.21 zákona o ochrane osobných údajov.

Žiadosti o sms pôžičku cez SMS: 09 02 02 09 09
Zákaznícký servis pre sms pôžičky/ Infolinka: 09 11 99 99 15, 041/56 30 151