Prihlásiť sa do osobného účtu

Z TECHNICKÝCH PRÍČIN JE SLUŽBA NEDOSTUPNÁ.
ĎAKUJEME SA POCHOPENIE! INFOLINKA 0911 999 915

Predĺženie splatnosti SMS pôžičky

Ak nemôžete do dátumu splatnosti uhradiť celú dlžnú sumu, pôžičku máte možnosť jednoducho predĺžiť a to len uhradením minimálneho poplatku (úroku) ,kedykoľvek počas lehoty splatnosti, najneskôr však do dátumu splatnosti. Sms pôžička bude predlžená od nasledujúceho dňa po stanovenom dátume splatnosti na rovnaké obdobie, na ktoré bola poskytnutá Tiež môžete splácať sms pôžičku po častiach a to tak, že do termínu splatnosti uhradíte väčšiu sumu ako je min.poplatok za poskytnutie pôžičky, v takom prípade sa pôžička predlžuje a zároveň aj znižuje celková dlžná suma, teda aj ďalší poplatok za poskytnutie bude nižší.

Po obdržaní platby na náš účet nasledujúci deň po zaevidovaní úhrady obdržíte sms správu s informáciou o zaevidovanej úhrade a termíne splatnosti ďalšej úhrady.

Predlžovať pôžičku je možné najviac 2 krát za sebou. Po vyčerpaní možnosti predlžovania je potrebné vrátiť celú dlžnú sumu, po vyplatení máte možnosť požiadať o novú sms pôžičku. Nezabudnite pri úhrade uvádzať Váš variabilný symbol – číslo karty klienta, v opačnom prípade nemôžeme Vašu platbu identifikovať a považuje sa za neuhradenú.

Upozorňujeme Vás, že ak chcete v budúcnosti využívať naše služby, je potrebné dodržiavať termíny splatnosti načas, to znamená, že v stanovenom termíne splatnosti musíme platbu evidovať už na našom účte. V prípade, že vykonávate prevod, je potrebné ho realizovať 1 -2 dni vopred, aby ste sa nedostali do omeškania.

Platbu môže za Vás vykonať ktokoľvek, potrebné je uviesť Váš variabilný symbol-číslo karty klienta, do poznámky Vaše meno a priezvisko.

Všetky potrebné informácie k Vašej pôžičke sú tiež dostupné aj na našej stránke vo Vašom osobnom profile (prihlásiť sa môžete zadaním registrovaného tel.čísla a čísla karty klienta) .

ÚČTY NA SPLATENIE PÔŽIČKY:

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)IBAN č. ú.: SK36 0200 0000 0025 9841 0758
Slovenská sporiteľňa (SLSP)IBAN č. ú.: SK60 0900 0000 0004 2490 4513
Poštová banka, a.s. (PB)IBAN č. ú.: SK06 6500 0000 0000 2031 7478

NAŠE ÚDAJE:

SMSCREDITS, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 95C, 010 09 Žilina
IČO: 44769911
IČ DPH: SK2022822230

Žiadosti o sms pôžičku cez SMS: 09 02 02 09 09
Zákaznícký servis pre sms pôžičky/ Infolinka: 09 11 99 99 15, 041/56 30 151