Prihlásiť sa do osobného účtu

Z TECHNICKÝCH PRÍČIN JE SLUŽBA NEDOSTUPNÁ.
ĎAKUJEME SA POCHOPENIE! INFOLINKA 0911 999 915

Otázky

KOĽKO PEŇAZÍ SI MÔŽEM POŽIČAŤ?

Poskytujeme pôžičky našim klientom od 20€ do 350€ s lehotou splatnosti 5, 10 alebo 15 kalendárnych dní s možnosťou predlžovania 2x za sebou. Na prvý krát je možné požiadať o pôžičku do výšky 100€, po vyplatení je možné žiadať do 250€ a po 3 načas vyplatených pôžičkách je možné kedykoľvek požiadať až do výšky 350€.

ČO JE POTREBNÉ PRE ZÍSKANIE PÔŽIČKY OD SMSCREDITS?

  • je potrebné byť občanom SR
  • vek nad 18rokov
  • bankový účet vedený na území SR
  • mobilný telefón
  • nebyť evidovaný v registroch dlžníkov

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJEM PRE ZÍSKANIE PÔŽIČKY OD SMSCREDITS?

Nie je potrebné nič dokladovať, nepotrebujeme od Vás žiadne dokumenty. Všetko čo potrebujete je bankový účet a mobilný telefón.

AKO RÝCHLO BUDE PÔŽIČKA NA MOJOM ÚČTE?

Klienti SMSCREDITS majú pôžičku na účte v priebehu niekoľkých minút od potvrdenia pôžičky , pokiaľ majú účet vedený v rovnakej banke ako má naša spoločnosť a to VUB, TATRABANKA, SLSP alebo POŠTOVÁ BANKA a požiada o pôžičku v pracovnom čase našom ako aj banky. Pokiaľ má klient vedený účet v inej banke ako SMSCREDITS, prevod trvá 1 pracovný deň, splatnosť pôžičky sa potom počíta od nasledujúceho dňa po potvrdení pôžičky. Peniaze na účet prevedieme ihneď, no pripísanie peňazí na účet klienta už závisí od banky klienta.

MÔŽEM MAŤ SÚČASNE NIEKOĽKO SMS PÔŽIČIEK NARAZ?

Nie je možné čerpať viacero sms pôžičiek súčasne. Aktívna môže byť vždy len jedna pôžička. Po vyplatení jednej je možné kedykoľvek čerpať novú.

AKÁ JE VÝHODA KARTY KLIENTA SMSCREDITS?

Karta klienta je bez viazanosti a slúži ako rezerva na nečakané situácie a nepredvídateľné výdavky. Registrácia je jednorázová a obdržaním karty klienta máte u nás pôžičky schválené a sami sa môžete rozhodnúť, kedy budete pôžičku čerpať. V prípade, že nečerpáte žiadne pôžičky, neplatíte za kartu klienta žiadne poplatky ani mesačné paušály.

ČO MÁM UROBIŤ V PRÍPADE, ŽE SOM KARTU KLIENTA STRATIL?

V prípade straty alebo krádeže karty klienta treba túto skutočnosť nahlásiť na infolinku 0911 999 915, aby sa predišlo jej zneužitiu.

PREČO MI ZAMIETLI POSKYTNUTIE SMS PÔŽIČKY?

Pôžičku nemôžeme poskytnúť, ak:

  • ste nedovŕšili vek 18 rokov
  • ste registrovaný v registroch dlžníkov SR
  • pri registrácii ste uviedli nesprávne alebo neúplné údaje
  • nemáte splatenú predchádzajúcu pôžičku od SMSCREDITS

Žiadosti o sms pôžičku cez SMS: 09 02 02 09 09
Zákaznícký servis pre sms pôžičky/ Infolinka: 09 11 99 99 15, 041/56 30 151